Otsikko

Otsikko

31.8.2020

Pk-yrityksen innovation kehittämiseen vauhtia innovaatiosetelillä

Jos yrityksen uuden tuotteen, palvelun tai liiketoiminnan kehitys tai markkinoille vienti on jumittunut, saattaa kokeneen ulkopuolisen asiantuntijan apu olla ratkaisevaa seuraavien askelien ottamiseen. Innovaatioseteli auttaa merkittävästi rahoittamaan asiantuntijan palkaamisen kustannuksia. 

Innovaatioseteli  on Business Finlandin tukimuoto pk- tai startup -yrityksen uuden tuote- tai palveluidean viemiseksi eteenpäin. Idean tai konseptin sovellusalueita ei ole mitenkään rajattu, mutta innovaatiolla tulisi olla kansainvälistä kasvupotentiaalia. Setelin arvo on 5000 euroa ja se kattaa 100 % ostettujen palvelujen arvonlisäverottomasta määrästä.

Käytännössä innovaatioseteli auttaa jonkin konkreettisen, innovaatioon liittyvän asian (tai asioiden) tai ongelman selvittämisessä tai sillä luodaan suunnitelma, mitä innovaation kanssa kannattaisi seuraavaksi tehdä. Innovaatiosetelin avulla luodaan siten valmiuksia, poistetaan epävarmuuksia ja annetaan suuntaa uuden idean tai konseptin edelleen kehitykselle.

Tyypillisesti ulkoista asiantuntijaa hyödynnetään esimerkiksi seuraavissa asioissa:
  • Innovation markkinakelpoisuuden selvittäminen
  • Uuden tuotteen tai palvelun liiketoiminta- tai kaupallistamissuunnitelman kirkastaminen
  • Palautteen saaminen innovaation kehitykselle ja innovaation kehittäminen kilpailukykyisemmäksi
  • Arvioinnit innovaation soveltuvuudesta suunnitelluille asiakasryhmille ja sen kilpailueduista     suhteessa kilpailijoihin ja jo käytössä oleviin ratkaisuihin
  • Uuden tuotteen tai palvelun liiketoimintamallin kehittäminen
  • Innovaation menestykselle oleellisten kumppanuuksien ja osaamisen kehittäminen
Käytännössä innovaatiosetelin mahdollistamien tekemisten tulisi olla tavoitehakuista ja luoda eväitä seuraavien askelien ottamiselle, vaikkapa:
  • Innovaation tekeminen valmiimmaksi ja houkuttelevammaksi julkisille ja yksityisille rahoittajille
  • Innovaation tekeminen arvokkaammaksi ja halutummaksi potentiaalisille asiakkaille ja mahdollisille jakelu- ja myyntipartnereille
  • Seuraavien toimenpiteiden määrittäminen ja priorisointi innovaation edelleen kehittämisessä ja viemisessä markkinoille
Innovaatiosetelin avulla tehty pohjatyö on esimerkiksi mahdollistanut Business Finlandin Tempo -rahoituksen hyödyntämisen palvelun testaamiseen kohdeasiakkaiden kanssa ja Explorer -rahoituksen käytön kansainvälistymisstrategian ja -suunnitelman laatimiseen. Eräässä tapauksessa setelin avulla taas tunnistettiin lisensiointi otollisimmaksi kaupallistamismalliksi ja priorisoitiin potentiaalisimmat lisensiointipartnerit jatkokeskusteluja varten.

Jos taas yritys on epätietoinen, mitä uuden tuotteen tai palvelun kanssa kannattaisi seuraavaksi tehdä, innovaatiosetelin avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, määrittää ja priorisoida tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia aktiviteetteja ja voidaan siten luoda selkeä tiekartta innovaation kehitykselle ja kaupallistamiselle. Tämä tiekartta on myös täysin välttämätön innovaatiotoimintaan tarvittavien uusien resurssien ja kyvykkyyksien kartoittamisessa ja hankkimisessa.


Vaikka innovaatiosetelin kohderyhmä on laaja, sitä eivät kuitenkaan voi saada toiminimet tai suuret yritykset. Yrityksellä ei myöskään saa olla verovelkaa ja Asiakastiedon rating Alfan tulee olla vähintään A.  Jos yrityksellä on vaatimukset täyttävä innovaatio ja yrityksen perusasiat ovat kunnossa, innovaatiosetelihakemusten hyväksymisprosentti on erittäin korkea.

Innovaatioseteli on tarkoitettu ulkoisen asiantuntijan kustannuksiin – sitä ei voi käyttää yrityksen omiin palkkoihin tai laite- ja materiaaliostoihin. Jo markkinoilla olevan tuotteen tai palvelun kehittäminen tai uudistaminen on myös kielletty.

Innovaatiosetelin hakeminen on helppoa ja se tapahtuu sähköisesti Business Finlandin asiointikanavan kautta. Hakemukseen tulee hakijayrityksen perustietojen lisäksi tietoa mikä on uusi, kansainvälistä potentiaalia omaava tuote- tai palveluidea, millaista palvelua innovaatiosetelillä on tarkoitus ostaa ja mitä valittu asiantuntija tulisi käytännössä tekemään. Lisäksi tulee selvittää, miten seteli tukee yrityksen kehittymistä ja millaisia kansainvälistymissuunnitelmia yrityksellä on. Vaadittujen tietojen ei tarvitse olla kovin yksityiskohtaisia ja lisäohjeita innovaatiosetelin hakemiseen löydät täältä. Rahoituspäätös saadaan nopeasti, keskimääräinen Business Finlandin käsittelyaika on ollut noin viisi päivää.