Otsikko

Otsikko

16.10.2014

Tunnista parhaimmat uudet vientimarkkinat

Parhaimpia tapoja kasvun kiihdyttämiseksi on menestyksellinen maihinnousu uusille markkinoille. Mutta ensin täytyy tunnistaa kaikkein houkuttelevimmat markkinat - ja se on syytä tehdä faktoihin perustuen. Olen omallakin urallani törmännyt kansainvälistymisharjoituksiin, joissa uuden maan valloitusaikeiden pontimena ovat olleet esimerkiksi päätöksentekijöiden kieli- ja kulttuuriosaaminen, sattumat tai orastavat romanssit. Sokeakin kana voi tietysti löytää kultajyvän, mutta systemaattisuudella todennäköisesti saavuttaa parempia tuloksia.

Tässä käydään läpi menetelmiä kiinnostavimpien markkinoiden tunnistamiseksi, esitellään suomalaisille yrityksille työkalu helpottamaan ensimmäisten vaiheiden työtä ja käydään läpi esimerkki työkalun käytöstä. Esitetyt menetelmät soveltuvat paitsi uusille kansainvälisille markkinoille laajentumiseen myös haettaessa maaprioriteetteja uusien tuotteiden, palvelujen tai bisnesmallien kaupallistamiseen.

Menetelmiä kiinnostavimpien markkinoiden tunnistamiseen


Sekä yritysten kansainvälistymisen tutkijoilla että alan asiantuntijoilla näyttää olevan laaja yhteisymmärrys kansainvälisten markkinoiden priorisoinnista ja valinnasta:
 • Ensin valitaan lähemmin tutkittavat markkinat makroekonomisten muuttujien perusteella
 • Toiseksi selvitetään yrityksen toimialan tuotteiden markkinapotentiaali valituissa maissa ja
 • Kolmanneksi arvioidaan yrityksen tuotteiden myyntipotentiaali suhteessa vaadittaviin investointeihin
Tärkeimmät valintaan vaikuttavat tekijät ovat siten:
 • Yrityskohtaisia: esim. tuotteen tai palvelun tyyppi, johdon ominaisuudet, yrityksen koko tai kokemus kansainvälistymisessä
 • Kohdemarkkinoihin liittyviä: esim. markkinoiden tai maan houkuttelevuus, markkinoinnin infrastruktuuri tai kilpailu
 • Kohdemarkkinoiden esteisiin (entry barriers) liittyviä: esim. maariski, tulliesteet ja muut maahantulon esteet sekä fyysinen ja henkinen etäisyys
Yllä esitetyn mallin mukaan yrityksissä tehdyt suunnitelmat ovat kyllä systemaattisia mutta myös mekanistisia. Ne johtavat usein huomattaviin investointeihin, ilman mahdollisuutta tarpeen mukaan muuttaa suunnitelmia.

Näitä asioita voidaan toki rajoitetusti tutkia kirjoituspöytätyönä, mutta syvällisempi näkemys löytyy vasta kentältä. Perinteisesti tätä on voitu tehdä joko omilla tai ulkoistetulla markkinatutkimuksilla, mutta haittapuolena ovat olleet niiden vaatimat suurehkot aika-, raha- ja resurssipanostukset. Kulutus- ja hankintapäätöksien globalisoituminen yhdessä digitaalisten menetelmien kanssa on kuitenkin tuonut uusia, edullisempia menetelmiä. Näillä kansainvälisten markkinoiden valinta voidaan tehdä enemmän iteratiiviseksi, välttäen helposti resurssien tuhlaukseen johtavia, liian aikaisia valintoja.


Kansainvälistymisen lämpökartta


Kansainvälistymisen lämpökartta kehitettiin suomalaisille yrityksille helpoksi ja nopeaksi työkaluksi arvioida Euroopan maiden houkuttelevuutta. Työkalu antaa tulokset kaikista Euroopan maista lukuun ottamatta minivaltioita sekä joitain Balkanin ja Itä-Euroopan maita, joista ei ole saatavissa luotettavia tietoja.

Lämpökarttaan valittiin kuusi keskeistä tekijää, joista jokaisessa yksittäinen maa saa arvon nollan ja sadan välillä:

 1. Markkinoiden koko: mitataan maan asukasluvulla 
 2. Markkinoiden ostovoima: mitataan maan bruttokansantuotteella (BKT) henkeä kohti 
 3. Bisneksen tekemisen helppous maassa: mitataan käyttämällä Maailmanpankin vertailevaa tutkimusta liiketoiminnan esteistä ja kiihokkeista eri maissa 
 4. Markkinoiden avoimuus: mitataan käyttämällä Kansainvälisen Kauppakamarin vertailevaa tutkimusta eri maiden avoimuudesta kansainväliselle kaupalle 
 5. Maan fyysinen etäisyys Suomesta: mitataan maan pääkaupungin etäisyydellä Helsingistä
 6. Maan henkinen etäisyys Suomesta: tämän arvoimiseksi on kehitetty lukuisia, monimutkaisia kaavoja, mutta tässä sitä mitataan hyvällä lähiarvolla, maan kauppavaihdolla (vienti + tuonti) Suomen kanssa
Työkalua käytetään siten, että käyttäjä arvioi kunkin tekijän 1 - 6 merkittävyyttä omalle liiketoiminnalle ja sen kansainvälistymispäätöksille luvulla nollasta sataan. Jos luku on nolla, ko. tekijää ei kannata mitenkään ottaa huomioon arvioitaessa maan kiinnostavuutta. Vastaavasti luku sata merkitsee, että ko. tekijä on äärimmäisen tärkeä. Kukin tekijä tulee arvioida erikseen, mutta käyttäjän antamalla lukuarviolla saadaan painotus yrityksen kannalta olennaisiin tekijöihin. Lopputuloksena saadaan kullekin maalle nollan ja sadan välillä oleva luku: mitä suurempi se on, sitä kiinnostavammalta maa näyttää.

Esimerkki Kansainvälistymisen lämpökartan käytöstä


Esimerkkinä työkalua sovelletaan Ludus Helsingin kansainvälistymissuunnitelmien analysointiin. Olin itse vahvasti mukana tämän kansainvälisille markkinoille tähtäävän kuluttajatuoteyrityksen toiminnassa. Sen tuotteet innostivat lapset ja nuoret liikkumaan käyttäen hyväksi internetin, ohjelmistojen ja erillisten laitteiden muodostamaa pelinomaista palvelukokonaisuutta.

Ludus Helsingin markkinoiden laajentumiskaavailuissa olivat tärkeimpiä tekijöitä markkinoiden ostovoima, bisneksen tekemisen helppous kohdemaassa ja maan henkinen etäisyys Suomesta. Keskeisesti tähän vaikuttivat tuotteen korkeahko hinta suhteessa verrokkeihin ja sen vaatimat jakelutieratkaisut. Markkinoiden koko ja avoimuus olivat myös tärkeitä, mutta maan etäisyyttä Suomesta ei pidetty kovin tärkeänä tekijänä. Kansainvälistymisen lämpökartan eri tekijöiden painotusta on havainnollistettu kuvassa yllä.

Valitulla tekijöiden painotuksella saatiin oikealla puolella olevan kuvan tulokset. Sen mukaan kaikkein mielenkiintoisimpia vientimaita olivat Saksa, Ruotsi, Norja, Venäjä, Iso-Britannia, Hollanti ja Tanska. Yllättävää oli oikeastaan vain Venäjän päätyminen näin korkealle. Venäjän merkitys kuitenkin laski huomattavasti, kun tuloksissa otettiin vielä huomioon Ludus Helsingin liiketoiminnalle tärkeät seikat:
 • Tablettien ja älypuhelinten penetraatio maassa
 • Ei-kilpailullisen lasten ja nuorten liikunnan merkitys maassa
 • Digitaalisen markkinoinnin menetelmien ja työkalujen kehittyneisyys maassa
Saadut tulokset olivat myös hyvin yhteneviä Ludus Helsingin digitaalisen markkinoinnin toteutuksen tulosten kanssa: korkealle rankatut maat generoivat myös eniten asiakaskiinnostusta sekä jakelijoiden ja vähittäiskauppiaiden innostusta alkaa myymään tuotetta.

Työkalu löytyy täältä.

31 kommenttia:

 1. Thank you for sharing such a nice and interesting blog with us. Hope it might be much useful for us. keep on updating...!!
  seo company in india
  digital marketing company in india
  seo company in chennai
  digital marketing company in chennai

  VastaaPoista
 2. Superb. I really enjoyed very much with this article here. Really it is an amazing article I had ever read. I hope it will help a lot for all. Thank you so much for this amazing posts and please keep update like this excellent article.thank you for sharing such a great blog with us. expecting for your.

  seo company in india

  VastaaPoista
 3. An important building block of SEO is to develop your website which can be easily understandable for both Online Visitors (most important) and search engine robots. In the current digital age, seo is important for your online success means to generate leads.

  SEO Services in IndiaSEO Company in India SEO Company in India SEO Services in India

  VastaaPoista
 4. I have read your blog its very attractive and impressive. I like it your blog.

  Guaranteed SEO services Guaranteed SEO

  VastaaPoista
 5. ARENA INFOSOLUTION is the best digital marketing internship provider in Jaipur which provides you services like SEO, SEM, SMM, etc. If you are looking for an internship in Jaipur to develop your skills , then we are here to help you. We will provide you 100% job .

  VastaaPoista
 6. hy thanks for sharing this information.very helpful and useful thanks

  VastaaPoista
 7. hy thanks for sharing this information.very helpful and useful thanks

  VastaaPoista
 8. hy thanks for sharing this information.very helpful and useful thanks

  VastaaPoista
 9. hy thanks for sharing this information.very helpful and useful thanks

  VastaaPoista
 10. hy thanks for sharing this information.very helpful and useful thanks

  VastaaPoista
 11. it is really helpful. the information in this article is satisfied me. And the information it is very interesting. Thanks for this kind of article. thanks

  VastaaPoista
 12. it is really helpful. the information in this article is satisfied me. And the information it is very interesting. Thanks for this kind of article. thanks

  VastaaPoista
 13. toptan iç giyim tercih etmenizin sebebi kaliteyi ucuza satın alabilmektir. Ürünler yine orjinaldir ve size sorun yaşatmaz. Yine de bilinen tekstil markalarını tercih etmelisiniz.

  Digitürk başvuru güncel adresine hoşgeldiniz. Hemen başvuru yaparsanız anında kurulum yapmaktayız.

  tutku iç giyim Türkiye'nin önde gelen iç giyim markalarından birisi olmasının yanı sıra en çok satan markalardan birisidir. Ürünleri hem çok kalitelidir hem de pamuk kullanımı daha fazladır.

  nbb sütyen hem kaliteli hem de uygun fiyatlı sütyenler üretmektedir. Sütyene ek olarak sütyen takımı ve jartiyer gibi ürünleri de mevcuttur. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu'da çokça tercih edilmektedir.

  yeni inci sütyen kaliteyi ucuz olarak sizlere ulaştırmaktadır. Çok çeşitli sütyen varyantları mevcuttur. iç giyime damga vuran markalardan biridir ve genellikle Avrupa'da ismi sıklıkla duyulur.

  iç giyim ürünlerine her zaman dikkat etmemiz gerekmektedir. Üretimde kullanılan malzemelerin kullanım oranları, kumaşın esnekliği, çekmezlik testi gibi birçok unsuru aynı anda değerlendirerek seçim yapmalıyız.

  iç giyim bayanların erkeklere göre daha dikkatli oldukları bir alandır. Erkeklere göre daha özenli ve daha seçici davranırlar. Biliyorlar ki iç giyimde kullandıkları şeyler kafalarındaki ve ruhlarındaki özellikleri dışa vururlar.

  VastaaPoista
 14. Hieno artikkeli! Jakaisin sen instagram-sivullani ja ostaisin paljon tykkäyksiä täältä https://viplikes.fi

  VastaaPoista
 15. 1xbet | €1000 casino bonus & 1xbet | Vie Casino
  1xbet bet365 offers 1xbet a unique online casino with games like slots, blackjack and roulette games. There are hundreds 더킹카지노 of titles available, and more.

  VastaaPoista
 16. Congratulations on your article, it was very helpful and successful. 060ec654230ed23dbad30086799ff90c
  website kurma
  numara onay
  website kurma

  VastaaPoista
 17. Thank you for your explanation, very good content. 696f78974d917453e4df6bbbe8cf194e
  define dedektörü

  VastaaPoista