Otsikko

Otsikko

23.10.2013

Quo vadis, Sports Tracker ?

Sports Tracker -sovellus on kuin vanha kaveri. Olen käyttänyt kuntoilusovellusta siitä alkaen, kun se tuli vuonna 2005 markkinoille. Sports Tracking Technologies -yritystä, joka nykyään on liiketoiminnasta vastuussa, en tarkemmin ole tuntenut.

Niinpä hämmästyin lukiessani, että Sports Trackerin kilpailijan, Endomondon, sovellusta (jota myös olen käyttänyt) on urheillessa käytetty kilometreissä laskien noin viisi kertaa enemmän. Tämä herätti uteliaisuuteni. Onko Sports Tracker todella pudonnut Endomondon kyydistä? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kehitykseen? Onko Sports Trackerillä tulevaisuutta, ja jos on, miten? Tein hieman salapoliisityötä. Pelkästään julkisia ja maksuttomia lähteitä ja työkaluja käyttäen kuva valkeni huomattavasti. Tämä matka on myös hyvä esimerkki, kuinka yritykset voivat analysoida liiketoimintojensa tilannetta ja kilpailuasetelmaa sekä siten kehittää menestyksellisempiä strategioita.

Sports Tracker vastaan Endomondo


Sports Tracking Technologies (jäljempänä pelkästään Sports Tracker) on suomalainen yritys, jonka juuret ovat Nokian käynnistämässä hankkeessa. Hanke poiki ensimmäisen version kuntoilusovelluksesta markkinoille toukokuussa 2005. Endomondo on hyvä vertailukohde, koska se on lähtöisin toisesta pienestä Euroopan maasta, Tanskasta, missä se perustettiin marraskuussa 2007. Näiden kahden lisäksi alueelle on ilmaantunut lukuisia muitakin kilpailijoita, kuten esimerkiksi Nomad, Skimble, Strava ja Runtastic. Näihin ei tässä perehdytä.

Käyttäjämäärät


Sports Trackerin sovelluksella on urheiltu 230 miljoonaa kilometriä, ja Endomondo pääsee noin 1600 miljoonaan. Eri urheilulajien kilometrit eivät vastaa toisiaan, joten tämän perusteella ei vielä tilanne selviä. Käyttäjämäärät voisivat kertoa paljonkin, mutta vain tieto Endomondon 20 miljoonasta kumulatiivisesti rekisteröityneestä on julkistettu. AppAnnie arvioi sovellusten latausmääriä ja niistä saadaan muun muassa seuraavia verrokkeja:
  • Applen App Storen terveys ja hyvinvointi -kategoriassa Endomondon ilmainen sovellus oli viiden suosituimman sovelluksen joukossa kahdeksassa maassa ja kymmenen joukossa 23 maassa
  • Sports Tracker oli vastaavasti viiden joukossa kolmessa maassa ja kymmenen joukossa 13 maassa
  • Google Play -kaupan terveys ja hyvinvointi -kategoriassa Sports Tracker oli viiden joukossa kahdessa maassa (Endomondo kahdeksassa) ja kymmenen joukossa kuudessa (Endomondo kahdeksassatoista)
Vaikka AppAnnie ei arvioi Sports Trackerin perinteistä vahvuusaluetta, Symbiania, tämän hetken latausmäärissä Endomondo tuntuu johtavan selvästi.

Tuoteominaisuudet


Tuoteominaisuuksista ei tässä tehdä uutta arvioita tai vertailua, niitä on jo riittämiin tarjolla lukuisista lähteistä. Sen sijaan ensin keskitytään potentiaalisiin asiakkaisiin vaikuttavien asiantuntijoiden ja käyttäjien näkemyksiin.

Eri vaikuttajien vertailuissa Endomondo tuntuu saavan yleisesti ottaen paremmat pisteet kuin Sports Tracker. Edellisen eduiksi arvioidaan kattavat ominaisuudet ja hyvin toimivat verkkopalvelut, jälkimmäisen mobiilisovellusta taas kiitetään. Käyttäjien näkemyksistä saadaan taas viitteitä esimerkiksi tarkastelemalla käyttäjien lähettämien twiittien sävyä (sentiment analysis), kts. kuva alla. Tuotteiden käyttökokemukset ovat todennäköisesti tärkein viestien sävyyn vaikuttava tekijä. Yrityksien tuotteista näyttää olevan samankaltainen käyttökokemus syksyyn 2011 asti, jonka jälkeen Endomondon maine on hiukkasen parempi.Yritysten tuotteiden ominaisuudet eivät selitä eroja suosiossa, joten on syytä katsoa myös tavoitettavissa olevien asiakkaiden määrää. Tärkein siihen vaikuttava tekijä ovat tuetut käyttöjärjestelmät. Sports Trackerin tuki ulottuu seuraaviin: Symbian, iOS (Apple), Android ja Meego (Nokia N9). Endomondo taas tukee edellisistä kaikkia paitsi Meegoa ja lisäksi RIM:ä (Blackberry). Sen lisäksi on tärkeää ymmärtää, milloin tuki on ulottunut tärkeimpiin käyttöjärjestelmiin, kts. kuva alla. Kuvassa esitetään myös kuntoilusovellusten kannalta tärkeimpienälypuhelinten myyntimäärät. On selvää, että Sports Tracker tarrasi liian kauan Nokiaan ja sen käyttämään Symbianiin, myöhästyen näin ratkaisevasti valtavasti kasvavilta iOS - ja Android -markkinoilta. On vaikea arvioida, johtuiko tämä markkinoiden lukemisesta väärin, pitkään jatkuneista kytköksistä Nokiaan, resurssipulasta vai jostain muusta.

Markkinointi


Molempien yritysten markkinoinnissa keskeistä on varmasti ollut internetin ja sosiaalisen median käyttö

Googlen kautta tehdyt globaalit hakutilastot paljastavat dramaattisesti, kuinka Sports Tracker on vuoden 2009 jälkeen hyytynyt paikalleen. Endomondo ohitti sen vuoden 2011 alusta ja on sen jälkeen jatkuvasti pystynyt kasvattamaan vetovoimaansa. Oheisessa kuvassa on toteutuman lisäksi ennuste katkoviivalla. Hakujen määrä korreloi hyvin koko markkinoinnin tehokkuuteen ja sitä kautta luotuun kiinnostukseen yrityksen tuotteita kohtaan.

Kuntosovelluksissa verkkopalvelu on olennainen osa käyttäjän hahmottamaa kokonaispalvelua. Yritysten verkkosivustot ovat myös tärkeä osa digitaalista markkinointia. Hubspotin työkalu antaa Sports Trackerin sivustojen arvosanaksi 54 (asteikko 0 - 100) ja Endomondo on huomattavasti parempi arvosanalla 81. Suurimmat ongelmat Sports Trackerillä on bloggaamisessa, sivustojen mobiilikäytössä, potentiaalisten asiakkaiden vuoropuhelussa ja sivujen optimoinnissa hakukoneille.

Vierailuissa yritysten sivustoille on myös selkeä ero Endomondon eduksi, kts. kuvat vieressä, Endomondo alempana. Kuvat kuvaavat yritysten globaalia sijoitusta sivustojen suosiossa. Jälleen on nähtävissä, että Endomondon trendi on positiivinen mutta Sports Trackerillä ei ole suuria muutoksia.

Yrityksen verkkosivustojen suosioon vaikuttaa suuresti myös niille osoittavien ulkoisten linkkien määrä. Alla olevan kuvan mukaan kesään 2011 yritykset olivat tasaveroisia mutta sen jälkeen ja varsinkin kesästä 2012 on Endomondo vetänyt huomattavasti kaulaa. Tuotteiden kiinnostavuuden lisäksi erot kuvaavat yritysten sivustojen kiinnostavuutta ja onnistumista sisältömarkkinoinnissa.


Ongelmat Sports Trackerin sivustojen sisällössä näkyvät hyvin myös kuntoilusovelluksille tärkeiden avainsanojen hakutuloksissa (SERP). Molemmat yritykset miehittävät kärkisijat omien nimiensä Google -hauissa, mutta esimerkiksi ´GPS sport tracker ´ -haulla Sports Tracker löytyy vasta sijalta 3, Endomondolla on sentään sijat 2, 4 ja 5. ´Social sports computer ´ on keskeinen Sports Trackerin verkkosivuston mainoslause ja sen sijoitukset ovat vasta 5 ja 6.

Kaikkein huolestuttavinta Sports Trackerin kannalta kuitenkin on, että vaikka se pystyisi erilaisilla markkinointiaktiviteeteilla houkuttelemaan kävijöitä sivustoilleen, nämä eivät Alexan mukaan löydä sieltä tarpeeksi kiinnostavaa sisältöä, kts. kuva alla.


Yli puolet vierailijoista käy vain yhdellä sivulla ja muutkaan eivät löydä paljon mielenkiintoista luettavaa.

Sosiaalisen median käytössäkin Endomondo näyttää olevan taitavampi. Esimerkiksi jo vuonna 2010 se oli Twitterin viesteissä suositumpi kuin Sports Tracker ja ero on siitä vain kasvanut, kts. kuva alla. Twitter -seuraajissa ei yritysten välillä ole suurta eroa: Sports Trackerillä vajaa 18000 ja Endomondolla vajaa 21000. Tämä osoittaa, että Sports Trackerillä kuitenkin on lojaali ydinasiakasryhmä, joka on jatkuvasti kiinnostunut sen tuotteista.


Business-malli


Tuotteen kehittäminen ja markkinointi ovat tietysti tiiviisti kytköksissä käytettävissä oleviin resursseihin. Niihin taas vaikuttaa keskeisesti business -malli ja erityisesti liiketoiminnan tulovirrat. 

Sports Tracker itsenäistyi Nokiasta toukokuussa 2009. Yrityksen liikevaihto vuonna 2012 oli 702 000 euroa, tulos reilusti tappiollinen ja omavaraisuusaste negatiivinen. Kuntoilusovellus on maksuttomasti ladattavissa, ja sen tai tukevan verkkopalvelun käyttöön ei liity maksuja. Yritys näyttää saavan tulonsa sykemittauksen vöistä, iPhone-pyörätelineistä sekä päähineistä ja pipoista. Pitkä Nokia -kytkös näyttää vaikuttaneen yrityksen ajatteluun ja toteutettuihin liiketoimintamalleihin - Nokian osana palvelun tarkoitus lienee ollut ensisijaisesti tukea laiteliiketoimintaa.

Endomondo on pystynyt hyvin hyödyntämään liiketoimintaympäristön tarjoamat uudet mahdollisuudet. Applen lanseeratessa App Storen heinäkuussa 2008 ja Googlen omansa syyskuussa samana vuonna, se pystyi kasvattamaan käyttäjämääriään nopeasti. Ilmaisen sovelluksen rinnalle tuli maksullinen PRO -versio joulukuussa 2010. App Storessa tuli mahdolliseksi ostaa ilmaisiin sovelluksiin lisäpiirteitä elokuussa 2009 ja Googlen Play -kaupassa sama mahdollisuus esiteltiin helmikuussa 2011. Endomodo alkoi hyödyntämään näitä mahdollisuuksia vuonna 2011. Mainoksia yritys alkoi näyttämään sovelluksessaan ja verkkosivustoilla syyskuussa 2012. Sen lisäksi yritys myy yhteistyössä kumppanin kanssa erilaisia urheiluun liittyviä varusteita. Endomondon tulot riittävät jo kattamaan toiminnan ylläpitämisen kustannukset.

Rahoitus


Toiminnan ja tuotteiden rakentamiseen sekä käyttäjien hankkimiseen molemmat yritykset ovat tarvinneet myös ulkopuolista rahoitusta.

Sports Trackerin rahoitus hoitui pitkään Nokian toimesta, mutta uuden yrityksen perustamisen jälkeen se on saanut rahoitusta ainakin Nokia -Technopolis Innovation Milliltä, Tekesiltä ja Helsingin kaupungilta. Rahamääriä ei ole julkaistu.

Endomondo on saanut julkaisemattoman määrän siemenrahoitusta joulukuussa 2010, 800 tuhatta dollaria maaliskuussa 2011 ja 2,3 miljoonaa dollaria syyskuussa 2011. Yritys väittää, ettei se enää tarvitse ulkopuolista rahaa toiminnan jatkamiseen.

Huomionarvoista on, että Endomondon saama ulkoinen rahoitus on aina linkittynyt yhtiön ilmoittamiin tuoteparannuksiin, konkreettisesti mitattavaan markkina-aseman kehittymiseen ja liiketoimintamallin terästämiseen - vertaa ylempänä esitellyt faktat. Sports Trackerin rahoitushankkeista ja niiden kohtalosta ei ole käytettävissä tarkempaa tietoa, mutta esitettyjen tietojen perusteella rahan houkuttelu lienee paljon haastavampaa kuin kilpailijalla.

Johtopäätökset


Sports Trackerillä näyttää olevan paljon työtä sekä tuotteensa ja markkinointinsa kehittämisessä että liiketoimintamallinsa kohentamisessa. Riittävää panostusta näihin ei liene tehtävissä, jollei yritykseen saada ulkopuolista rahaa.

Yrityksen osaamisella ja tuotteilla on kuitenkin huomattavat ja kasvavat markkinat: liikkuminen ja hyvinvointi ovat yhä tärkeämpiä tulevaisuuden trendejä. Ja markkinat eivät missään nimessä ole vielä jaetut. Alexan tilastojen mukaan sekä Sports Trackerin (alla vasemmalla) että Endomondon (oikealla) sivustojen vierailuissa korostuvat vielä pienet tai pienehköt markkina-alueet; sekä nykyisillä kohdemarkkinoilla että monilla isoilla markkinoilla kilpailuasetelmia voidaan merkittävästikin muuttaa.Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että Sports Tracker löytää uudelleen ketterän toimintamallin, jossa toimintaympäristön uusia mahdollisuuksia käytetään siekailematta hyväksi. Täten luodaan jatkuvasti uudistuvia kilpailuetuja, joiden varaan voidaan rakentaa menestyksellistä liiketoimintaa.

1 kommentti:

  1. Erinomainen analyysi. Sports Trackerin ote markkinoista on hiipumassa. Itsekin pitkäaikaisena käyttäjänä olen alkanut katselemaan muita vaihtoehtoja, kun tuote ei vaikuta kehittyvän ja yrityksen vaisu mielikuva ei vala uskoa jatkuvuuteen. Urheiludata kun on vaivalla koottua ja mieluiten valitsee työkalukseen sellaisen alustan, jonka uskoo pysyvän hengissä pidemmän päälle.

    VastaaPoista