Otsikko

Otsikko

13.8.2013

Iso raha on sovellusten linkittämisessä liiketoimintaan

Sovelluksien ympärille on syntynyt merkittävää kehitystoimintaa ja taloudellista akviteettia. Erittäin hyvin menestyneiden peli- ja sovellusyritysten takana on kuitenkin vieläkin suurempia mahdollisuuksia parantaa ja laajentaa nykyistä liiketoimintaa tai luoda kokonaan uutta. Kaikella tällä tulee olemaan myös huomattava positiivinen vaikutus kansantalouksien kehittymiselle.

Sovellustalous


Sovellustaloudella tarkoitetaan taloudellista aktiviteettia, joka liittyy mobiilisovelluksiin ja joka on käytännössä syntynyt vasta vuoden 2007 jälkeen.

Sovellustalouden on jo merkittävä talouden vaikuttaja. Yhdysvalloissa sen on arvioitu jo viime vuonna työllistäneen suoraan 466000 henkilöä ja Kanadassa 41300. Toisen tutkimuksen mukaan Pohjois-Amerikassa työllistyy tänä vuonna 525000 henkilöä ja Euroopassa 531000. Ennustetut työllistymisen kasvuluvut ovat myös vaikuttavia, Kanadassa + 51 % vuoteen 2016 mennessä. Myös EU on herännyt mittaamaan sovellusten taloudellista vaikutusta ja pohtimaan keinoja niiden valjastamiseksi tukemaan talouden kehitystä paremmin.


Sovellustalouden koko ja liiketoimintamallit


Sovelluksia tuodaan markkinoille monenlaisilla liiketoimintamalleilla. Joistakin maksetaan suoraan (paid downloads tai subscriptions), jotkut rahastavat käyttäjiä ostoilla, joita tehdään sovelluksen sisältä (in-app purchases), sovellukset voivat olla mainosrahoitteisia tai niiden avulla voidaan tehdä fyysisten tuotteiden tai palveluiden ostoja. Lisäksi erilaisten mediasisältöjen (esimerkiksi musiikki, videot, kirjat) osto on merkittävää.

Äskettäin ilmestynyt appNationin tutkimusraportti arvioi sovellustalouden kooksi vuonna 2013 59.8 mrd. USD ja ennustaa sen kasvavan vuonna 2017 151 mrd. USD:iin, kts myös kuva alla.Nämä luvut ovat kohtuullisesti linjassa - mutta eivät täysin vastaavia - muiden markkina-arvijoijien kanssa. Lukuunottamatta fyysisten tavaroiden ja palveluiden myyntiä, Portio arvioi vuoden 2013 myynniksi 20.4 mrd. USD ja ABI Research 27 mrd. USD.  Vuoden 2017 luvuksi Portio ennustaa 63.5 mrd. USD ja ABI Research vuodelle 2018 92 mrd. USD.

Portia on arvioinnut myös myyntiä eri ansaintamekanismien mukaan, kts. oheinen kuva. Kuten myös appNation, he näkevät sovelluksen sisältä tehtävien ostojen suhteellisen merkityksen kasvavan huomattavasti ja vastaavasti suoraan maksettujen sovellusten laskevan. Distimon tilastoissa sama muutos näkyy vieläkin dramaattisemmin, sovelluksen sisältä tehtävien ostojen ja suoraan maksetun rahan suhde on nyt Yhdysvalloissa jo 3:1 ja Aasiassa jopa 9:1.

Myös sovelluksen sisällä tehtävän mainonnan kokoarviot vaihtelevat, esimerkiksi Strategy Analyticsin näkemys vuodesta 2012 oli 2.9 mrd. USD.

Pelit tuovat sovelluskauppojen tuloista suurimman osan, vuoden 2013 toisella neljänneksellä niiden osuus oli Google Play -kaupassa 80 % ja Applen App Storessa noin 75 %.


Sovellukset fyysisten tuotteiden ja palvelujen liiketoiminnassa


Huomionarvioista appNationin ennusteluvuissa yllä on, että fyysisten tuotteiden ja palveluiden myynnin tulot ovat paljon suurempia kuin muilla liiketoimintamalleilla kertyneet tulot. Myös VisionMobilen tutkimus tukee vahvasti tätä johtopäätöstä. Tarkkojen myyntilukujen haarukointi on toki haastavaa, koska määritelmät, mitä lasketaan mukaan vaihtelevat ja nykyinen tilastointi ei välttämättä tuota haluttuja tuloksia.

Esimerkkeinä Amazon ja Ebay sekä palveluissa Hilton ovat luoneet sovellukset sekä suosituimmille älypuhelimille että tableteille, tarkoituksena luoda kätevä käyttökokemus ostamiselle.

Sovellusten avulla tehtävän sähköisen kaupan lisäksi yritykset käyttävät niitä tukemaan tuotteiden tai palveluiden liiketoimintamallia, parantamaan käyttökokemusta tai rakentamaan vahvemmat suhteet asiakkaisiinsa. Vaikka nämä aktiviteetit ovat aivan keskeisiä sovellustalouden merkityksen ja koon mittaamisessa, niiden sisällyttäminen markkina-arvioihin ja tulosten luotettavuus ovat hyvin kirjavaa.

Muun muuassa Siemens hyödyntää sovellusten mahdollisuuksia. Esimerkiksi sen kuulolaitteista vastaava yksikkö on luonut sovelluksen, joka tarjoaa tietoa kuulemisen ongelmista ja jonka avulla voi testata omaa kuuloaan - erinomainen tapa nostaa yrityksen uskottavuutta ja hankkia asiakkaita.

Planmeca taas, esimerkiksi, parantaa hampaiden kuvantamistyökaluaan sovelluksella, jonka avulla saatuja kuvia voidaan katsella kuvaustilanteen ulkopuolella.


Johtopäätökset yrityksille


On selvää, että sovellusten suurimmat mahdollisuudet liittyvät niiden nivouttamiseen yritysten liiketoimintaan, joko myymään niiden tuotteita tai palveluita, luomaan parempia liiketoimintamalleja tai tuotteita tai avustamaan asiakassuhteiden luomisessa sekä vahvistamisessa.

Tämä ei millään tavalla sulje pois mahdollisuutta luoda sovellusten ympärille uutta ja menestyksellistä liiketoimintaa - kuten esimerkiksi Rovio ja Supercell ovat synnyttäneet pelialalle. Pelien lisäksi löytyy myös muita alueita, joille on tehtävissä vakiintuneiden tai startupien toimesta kannattavaa, digitaalisoitumista hyödyntävää liiketoimintaa. Ja kuten Rovio on osoittanut, riittävän menestyksen jälkeen on hyvin mahdollista laajentaa liiketoimintamallia - jopa niin, että alkuperäisen sovellusansaintalogiikan merkitys on enää pienehkö.

Fyysisten tuotteiden tai palvelujen liiketoimintaa harjoittavien yritysten täytyy kehittää valmiudet ymmärtää sovellusmaailman mahdollisuudet ja rajoitteet. Nämä linkitetään uusien liiketoimintamallien ja tuotteiden kehitykseen ja viemiseen markkinoille, markkinoinnin ja myynnin tukemiseen sekä asiakassuhteiden tiivistämiseen. Kaikkea ei ole syytä tehdä itse, mutta riittävä oma ymmärrys on välttämätöntä todellisten kilpailuetujen luomiseksi ja kumppaniyhteistyön onnistumiseksi. Esimerkiksi sovellusten yksityiskohtainen spesifiointi ja kehittäminen voidaan hyvin tehdä kumppaneiden kanssa.

Sovelluksia kehittäville yrityksille odotettavissa oleva kasvu luo uusia mahdollisuuksia, mutta voidakseen olla uskottava ja haluttava kumppani laajemmalle joukolle yrityksiä, niiden täytyy kasvattaa osaamistaan asiakasyritysten liiketoiminnan kipupisteistä, liiketoimintamalleista ja asiakasproblematiikasta.

Ja lopuksi. Sovellukset, varsinkin yhdistyneenä muihin tuotteisiin ja palveluihin, ovat mainio työkalu sekä vakiintuneille yrityksille että startupeille muuttaa radikaalisti olemassa olevaa kilpailukenttää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti