Otsikko

Otsikko

7.8.2013

E-kirjat lisäävät myös novellien suosiota

E-kirjojen (sähkökirjat, sähköiset kirjat) esiinmarssi luo mahdollisuuksia myös lyhyemmälle proosalle ja tietosisällöille, joita ei myydä kokoelmina vaan yksittäin. Ilmiö on yksi työkaluista, joilla pyrkiä säilyttämään kirjallisuuden asema ihmisten ajankäytössä . Tärkeimpinä ajureina näille mahdollisuuksille ovat uuden tekniikan luomat kulutusmahdollisuudet ja -tottumukset sekä muut digitalisoitumisen tuomat muutokset kirja-alan arvoketjuun.

Kehittyvä liiketoiminta

Kirjamaailma on käymässä läpi samaa digitaalista vallankumousta, joka on jo aiemmin vaikuttanut vahvasti esimerkiksi musiikkiin ja liikkuvan kuvan kenttään. Näissä molemmissa kuluttajien halu, tekniikan mahdollisuudet ja uudet arvoketjut ovat johtaneet lyhyen muodon tarjonnan ja kysynnän voimakkaaseen kasvuun. Musiikissa digitaaliset kaupat mahdollistivat yksittäisten kappaleiden latauksen aiemmin yhtenäisinä myydyistä (LP- ja CD-levyt) kokoelmista, ja videoiden tekemiseen tarvittavien työkalujen helppo saatavuus ja jakelun helppous (esim. YouTube) on luonut aiemmin lyhytfilmiksi kutsutuksi alueelle täysin uuden ulottuvuuden. Samanlainen mullistus on alkamassa kirjoitetussa sanassa.

Proosassa lyhyen muodon tuotteiksi on yleensä laskettu novellit (pituus 1000 - 8000 sanaa) ja pienoisromaanit (7500 sanasta jopa 30000 sanaan). Kokorajat ovat hyviä häilyväisiä ja siksi tässä käytetään novellitermiä hyvin liberaalisti kattamaan koko lyhytproosan kenttää. Muutokset koskettavat myös tietosisältöjä: Tekstejä, jotka ovat liian lyhyitä itsenäisiksi kirjoiksi mutta liian pitkiä lehtiartikkeleiksi. Alueelle on ilmaantumassa myös kirjallisuuden erikoistyyppejä, kuten on näkyvissä ns. fan fiction -ilmiössä.

Kolme merkittävää toimijaa on erityisesti Yhdysvalloissa ajamassa lyhyen sähkökirjan formaattia: Amazonilla on Kindle Singles -ohjelma, Applen iBookstorella Quick Reads ja  Barnes & Noblella Snap. Thin Reads -sivuston mukaan vuonna 2013 oli julkaistu heinäkuun loppuun mennessä kaikkiaan 211 uutta lyhytnimikettä, julkaisujen määrän kasvaessa joka vuosineljänneksellä. Liiketoimintana tämä on vielä vaatimatonta, vaikkakin Kindle Singles -myynnin raportoidaan olleen 5 miljoonaa kappaletta vuoden 2011 alusta huhtikuuhun 2013. 28% nimikkeistä on myynyt enemmän kuin 10000 kpl, ja myyntihinta on tyypillisesti 0.99 - 2.99 USD. Saatavilla oleva valikoima on jo sangen monipuolinen, mutta tällä hetkellä Thin Reads - listalla lyhytproosan ykkösenä on naisten rakkausnovellien kirjoittaja Debbie Macomber uusimmallaan ja asiapuolella vastaavan paikan vie tutkielma eräästä murhatapauksesta.

Sähköisen lyhytmuodon potentiaalisesta merkityksestä on noussut myös paljon eriäviä mielipiteitä: Kritiikeissä viitataan usein mitättömiin myyntilukuihin tai kyseenalaistetaan lukijoiden tarpeissa ja haluissa tapahtuvat muutokset.  Seuraavassa tarkastellaan keskeisiä muutoksia arvoketjussa, joiden avulla on paremmin ymmärrettävissä lyhyen muodon mahdollisuudet ja haasteet.

Arvoketjun muutokset

Novelleja ja muita lyhyttekstejä on luettu jo pitkään sekä julkaistuina kokoelmina että yksittäisinä aikakauslehdissä. Perinteisiä taitajia ovat olleet esimerkiksi Hemingway, Steinbeck, Kerouac ja Vargas Llosa, sekä uudemmista esimerkkinä Stephen King. Suomalaisista tekijöitä ovat muun muassa Veijo Meri, Maria Jotuni ja Tove Jansson.

Median digitalisoituminen sekä aina mukana seuraavat laitteet, kuten älypuhelimet ja tabletit, ovat kuitenkin muuttamassa lukemisen kontekstia. Toisaalta lukeminen joutuu kilpailemaan kuluttajan ajankäytöstä laitteen kautta käytettävissä olevien muiden mediasovellusten kanssa sekä kohtaamaan kovaa kilpailua kommunikaatiosovelluksista, sosiaalisesta mediasta ja muista internetin sisällöistä ja sovelluksista. Toisaalta luettavaa sisältöä voidaan periaatteessa kantaa määrättömästi mukana, ja varsinkin lyhytmuoto soveltuu erinomaisesti fragmentoituvan mediakäyttöön, jossa kuluttaminen tapahtuu nopeammin mutta useammin ja jossa kulloinkin käsillä olevaan sisältöön uhrataan vähemmän aikaa.

E-kirjoja luetaan erilaisilla lukijalaitteilla tai tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien lukuohjelmistoilla.  Erityisesti nuoremmat lukijat suosivat yleislaitteita: Pew Research Centerin tutkimuksessa 16 - 29 -vuotiaista syksyltä 2012,  41% lukee sähkökirjansa älypuhelimella, 55 % tietokoneella, 23 % lukijalaitteella ja  19 % tabletilla.

Kun novelleja myydään fyysisessä muodossa, yhden novellin kustannus ei ole merkittävästi alhaisempi kuin novellikokoelman. Sähköisessä myynnissä tätä rajoitetta ei ole, poistaen paineen myydä novellikokoelmat paketoituna kokonaisuuksina. Novelleja voidaan siten myydä yksittäin, pitkälti samalla tavalla kuin ansainta ja julkaisu kirjallisten tai muiden aikakauslehtien kautta on tapahtunut. Sähköisen novellin hinnan asettaminen on hyvin alhaisten marginaalikustannusten vuoksi myös paljon joustavampaa.

Digitalisoitumisen ja internetin mahdollistamat alhaiset tuotantokustannukset sekä jakelun helppous on tuonut jo vakiintuneiden kirjailijoiden rinnalle harrastelijoita ja muita toiveikkaita: Sähköisessä muodossa tarjottavat novellit ovat tuntemattomille kirjoittajille oiva tapa tarjota kuluttajille makupaloja taidoistaan edulliseen hintaan ja siten luoda laajemmin kysyntää tuotannolleen sekä herättää kustantajien mielenkiintoa. Kuuluisammille kirjailijoille novellit ovat taas tuottaneet merkittäviäkin tuottoja.

E-kirjojen erikoispiirre on se, että tekstin sekaan voidaan kerrostaa monenlaisia multimediaelementtejä. Tällaisten kokeellisten formaattien luomiseen on saatavilla myös erikoisohjelmistoja.

Internetissä kuka tahansa pystyy myymään mitä tahansa, tämä pätee myös novelleihin ja vastaaviin. Käytännössä kuitenkin kuluttajien kyky ja halu löytää tarjottavia tekstejä suosii isoja myyjiä, kuten aiemmin mainittuja Amazonia, Applea ja Barnes & Noblea. Näillä on kullakin oma toimitustiiminsä, joka vahtii tarjottujen töiden laatu- ja omaperäisyystasoa. Kirjoittajalle tämä luo tietysti yhden lisäesteen mutta isojen myyjien markkinointituen vuoksi kannattaa yrittää.

Koska tuotantoon, jakeluun ja myyntiin sitoutuu hyvin vähän käyttöpääomaa, on odotettavissa, että novellimyyjien lukumäärä tulee lisääntymään ja markkina alkaa muistuttamaan long tail - ilmiön kuvaamia olosuhteita. Tällöin haasteeksi tulee, kuinka parantaa mahdollisuuksiaan tulla löydetyksi lyhytkirjoja myyvästä kaupasta.

Internet ja sosiaalinen media tarjoavat erinomaisia ja edullisia työkaluja lyhytkirjojen markkinoimiseen. Kirjoittaja ei ole enää julkaisijoiden ja kirjakauppojen armoilla tunnettuvuuden lisäämisessä, ja vaikka nämä promotoisivatkin kirjaa, kirjoittaja pystyy vielä itse lisäämään markkinoinnin tehoa. Yksittäisiä lyhytkirjoja käytetään myös markkinoimaan novellikokoelmia tai laajempia romaaneja, usein julkaistuina ennen varsinaista teosta.


Kuka hyötyy liiketoiminnasta


Lyhyiden tekstien markkinoiden kooksi arvioidaan tänä vuonna 25 - 40 M USD. Sama asiantuntija ennustaa alalle nopeaa kasvua miljardiluokkaan seuraavan viiden vuoden kuluessa. Vaikka näihin lukuihin ei täysin uskoisikaan, lyhyen muodon tekstit tulevat olemaan merkittäviä markkinoinnin välineitä ja kysynnän ajureita, joten liiketoiminnan johtoasemista tullaan käymään kovaa kamppailua.

Alan kolme tärkeintä kauppiasta ovat rakentaneet toimintansa eri lähtökohdista mutta kullakin on omintakeiset vahvuutensa. Amazon mullisti fyysisten kirjojen myynnin verkkokaupallaan, on sen jälkeen laajentanut hyvin moniin tuotekategorioihin ja ottanut johtavan aseman sekä tavallisissa että lyhyissä sähkökirjoissa. Apple perustaa toimintansa myös tekstien lukemiseen hyvin soveltuviin laitteisiin (esim. iPhone ja iPad lukuohjelmineen) ja menestykseen digitaalisen sisällön ja sovellusten myymisessä käyttäjille. Barnes & Noble on puolestaan perinteinen kirjakauppias, josta se on vähitellen laajentanut valikoimaansa ja valjastanut myös internetin myyntiinsä. Kukin näistä halunnee myös tulevaisuudessa investoida lyhyisiin teksteihin säilyttääkseen ja parantaakseen asemaansa. Muista suurista toimijoista esimerkiksi Googlen liikkeitä alueella kannattaa seurata.

Isoja ja vakiintuneita julkaisijoita haastavat startup -julkaisijat, joilla on suurempi halu ja kyky haastaa markkinoita uusilla lähetymistavoilla. Näistä eniten huomiota ovat herättäneet muun muuassa Thought Catalog, Atavist, Byliner, Think Piece ja New Word City. Odotettavissa lienee lisää tulokkaita erilaisine kombinatioineen sisältöfokuksesta, multimedian käyttömahdollisuuksista, liiketoimintamalleista ja markkinointi-innovaatioista.

Kuten olemme nähneet esimerkiksi digitaalisen musiikin kehityksestä, alan toimijoiden konservatiivisuus tulee vaikuttamaan merkittävästi lyhyen tekstimuodon kehittymiseen. Moni arvonsa tunteva kirjailija saattaa pitää romaanimuotoa kirjallisuuden kuningaslajina, ja vaikka halukkuutta novelleihin löytyisikin, yksittäinen lyhyt teksti itsenäisenä teoksena saattaa jäädä hyväksymättä. Toisaalta Stephen Kingin kaltaiset myyntisuosikitkin ovat olleet nopeita huomaamaan uudet mahdollisuudet ja näillä edelläkävijöillä on mahdollisuus laajentaa tuotteidensa kysyntää ja saada itselleen tuotoista suurempi osuus ryhtymällä itse julkaisijaksi ja markkinoimalla tehokkaasti tekstejään. Julkaisijoiden ja myyjien kohdalla mielenkiintoista on nähdä, kuinka nopeasti syntyy toimintamalleja tukemaan nykyistä tarjontaa huomattavasti laajempaa, long tail -mallin mukaista lyhyttekstivalikoimaa.

Suomen tilanne

Suomessa sähkökirjamarkkinoiden kehitys on vasta hyvin alkuvaiheissa, vuonna 2012 e-kirjat muodostivat vain 0,36 % yleisen kirjallisuuden kokonaismyynnistä, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa luku oli 22 % ja Iso-Britanniassa 13 %.

Kukaan isoimmista e-kirjojen myyjistä ei aktiviisesti aja lyhytkirjojen myynnin kasvattamista. Myyjistä pohjoismainen Adlibris ja suomalaiset eLibris ja Suomalainen kirjakauppa tarjoavat kyllä joitain novellikokoelmia mutta yksittäisiä tekstejä ei sähköisessä kaupassa ole tarjolla. Ellibs tarjoaa sen sijaan ainakin Long Playn tutkivan journalismin tekstejä ja Elisa Kirjallakin on tarjolla joitain lyhyttekstejä.

Lyhyiden tekstien tarjoajille on verkossa tarjolla lukuisia, eri alueisiin keskittyneitä sivustoja, joiden kautta tekstinsä saa kyllä esille. Maksun saaminen teksteistään tai muu markkinoillinen ja kaupallinen hyöty on kuitenkin hyvin rajallista.

Vakiintuneet kirjailijat eivät vielä ole löytäneet yksittäisten novellien markkinaa, eivätkä ole käyttäneet niitä laajempien kokonaisuuksien markkinoimiseen.

Kysymys kuuluukin, ketkä toimivat ensimmäisinä, ketkä korjaavat hyödyt ?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti